Innhold

Som skole skal vi i perioden mens byggingen pågår holde det faglige og sosiale læringstrykket høyt oppe. Den største forskjellen de neste årene vil være et endret uteområde. Vi mister store deler av flatene der vi tidligere har spilt fotball, håndball og basketball. Til gjengjeld har vi fått økt skogsarealet vårt betydelig. Dette medfører nok et endret lekemønster for våre elever, og flere av elevene som tidligere har tilbragt de fleste friminuttene på ballbanene må utfordres til frilek i skogen eller til å delta på en av de mange regelstyrte aktivitetene vi tilbyr. Personalet og elevrådet på skolen har planer for å møte byggeperioden, dette betyr blant annet: - fordeling av dager på det som blir igjen av ballbanene - strategisk valgte steder for Trivselslederlekene - endring av tilsynsområdene i friminuttene - soner i skogen for regellek, balanselek og frilek - de eldste elevene hjelper frivillig til som skogvakter Vi som skole forventer at alle foresatte snakker positivt med sine barn om den perioden vi nå skal inn i. Vi vet at vi kommer til å møte utfordringer på veien, men vi har stor tro på at vi sammen kan komme frem til gode løsninger. Ta gjerne kontakt med rektor ved spørsmål eller innspill som berører det ovennevnte underveis. Plan for de kommende ukene:

Uke 39

 • Mandag 24.9.18 vil entreprenør Backe Romerike ha en «oppstart light» på byggeplass. I løpet av denne uken vil det bli satt opp byggeplassgjerder som avgrenser området entreprenøren skal bygge i. I uke 39 vil man også starte med innvendige saneringsarbeider i «Skoffen». Arbeidene vil i liten grad påvirke naboer og skole, men det vil bli enkelte leveranser av byggegjerder, materialer og containere til rivearbeidene.

Uke 40 (skolens høstferie)

 • I skolens høstferie vil den fysiske rivningen av Skoffen skje. Arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av uke 40. Arbeidene vil skje på inngjerdet byggeplasstomt, og det vil bli utkjøring av avfallscontainere etter rivningen.
 • For å bedre trafikklogistikken på parkeringsplassen er det enighet mellom Ullensaker kommune, FAU og entreprenøren om å sprenge vekk kollen kalt «Skolefjellet» tidligere enn planlagt. Dette vil skje i høstferien når det er lite aktivitet på skolen. Det er fortsatt et lite forbehold om at man rekker å få på plass den offentlige saksbehandlingen, men pr. dags dato ser det ut som man skal kunne få det til. Sprengingen vil også medføre frakting av sprengstein fra kollen og ned på byggeplassområdet i vest. Planen er å ferdigstille både sprenging og bortkjøring i uke 40.
 • Alt av anleggsarbeider vil skje i avstengt, inngjerdet område. Entreprenør vil sende mer informasjon om planlagt sprengning i eget skriv.

Uke 41

 • I denne uken vil det pågå planeringsarbeid for ny parkeringsplass (der skolefjellet var). Massene som skal brukes er tenkt fraktet til området i høstferien, så man i størst mulig grad unngår anleggstrafikk denne uken. Dette vil også skje i inngjerdet område

Uke 42-45

 • Minimalt med aktivitet. Det vil være 1-2 gravemaskiner som vil holde på med rensk av vegetasjon, demontering av lekeapparater og klargjøre for riggområdet til entreprenøren, men disse vil holde seg på inngjerdet område.

Foreløpig plan for videre arbeid. Mer info om dette kommer senere:

Uke 45-46

 • Montering av entreprenørens brakkerigg. Stor leveranse som krever egne sikkerhetstiltak. Egen info kommer om dette senere.
 • Montering av kjøreporter, skilter og klargjøring for byggestart.

Ca uke 47

 • Planlagt byggestart

Kontaktpersoner

 • Rektor Stein Malerstuen, Algarheim skole
 • Prosjektleder Torgeir Grønsberg, Backe Romerike

Publisert: 20.09.2018 08:41:00
Sist endret: 20.09.2018 08:41