Innhold

Strategi for naturmangfold 2024-2040 vedtatt 30. april

Arter utryddes i dag i en alarmerende fart - kanskje 100-10,000 ganger raskere enn det som er normalt. Samtidig forbruker vi mer av jordens ressurser enn noen gang. Utviklingen har gjort forskere og verdensledere bekymret, fordi en verden med lite naturmangfold er en trussel for menneskeheten. Vi er avhengige av naturen for stabil tilgang på mat, rent vann og ren luft, og ubalanserte økosystemer svekker den tilgangen. I tillegg kan man argumentere for naturen sin egenverdi - dens rett å eksistere uansett om den er nyttig for mennesket eller ikke. Endringer i naturen skjer naturlig, men pga. menneskelig aktivitet har mange, store endringer som før hadde skjedd over tusener, eller kanskje til og med millioner av år, skjedd over mye kortere tid.

Strategi for naturmangfold skal konkretisere hvordan kommunen skal ivareta og styrke naturmangfoldet i kommunen, samt bidra til oppfyllelse av nasjonale og internasjonale mål. Strategien skal i tillegg bidra til å skape bevissthet og eierskap til naturen hos hele Ullensakersamfunnet.

Les del 1 og 2 av strategien her:

Bilde av forsidene til del 1 og 2 av strategi for naturmangfold 2024-2040

Lurer du på noe?

For spørsmål om strategi for naturmangfold, ta kontakt med miljø- og planrådgiver Anna Linnea Christina Olsson på tlf. 98 90 19 75, eller miljø- og planrådgiver Anna Lundstein på tlf. 41 36 97 61.


Publisert: 06.05.2024 13:08:26
Sist endret: 06.05.2024 13:14