Forebyggingsuke startet med psykologisk førstehjelp. Helsesykepleierne og miljøterapeutene lærte elevene “Hjelpehånda” som er et spill basert på Solfrid Raknes' Psykologisk førstehjelp som hjelper barn og unge med mestring av egne følelser.

Forebyggingsuke

Team “Du er viktig” forteller alle innledningsvis, litt om hvem de er og hva de jobber med.  Teamet representerer også barnevern. Elevene blir i korte trekk presentert for hva barnevernet er og gjør. Det legges mest vekt på barnevernets forebyggende og frivillige tilbud i denne sammenhengen.

De snakker om hva selvbilde er, om man kan påvirke andres selvbilde og hvordan man i så fall kan gjøre det. Team “Du er viktig” snakker også om hvordan man kan bli mer bevisst på eget selvbilde og hva man kan gjøre for å bli tryggere i seg selv.

Utekontakten snakker om mobbing og nettvett. Sammen med elevene har de så langt hatt gode refleksjoner, og snakket om rett og galt. De har også fokus på å gjøre elevene trygge og robuste i møte utfordrende situasjoner. Temaene engasjerer elevene, og gjennom diskusjonskort og filmer snakker de om situasjoner elevene kan kjenne seg igjen i.

Utekontakten opplever det som viktig å komme tidlig inn, la elevene bli kjent med dem gjennom lek og læring. Dette vil gjøre det lettere for elevene å benytte seg av utekontaktens tilbud i overgangen til ungdomsskolen.

Forebyggingsdag på skolen avsluttes av kontaktlæreren som jobber med refleksjonsspørsmål. Årets tema er ytringsfrihet og språkbruk.

Det er veldig hyggelig å få lov å komme ut på alle de 11 barneskolene i kommunen og møte alle femteklassingene.


Publisert: 06.05.2022 11:15
Sist endret: 06.05.2022 11:54