Entreprenøren ser seg nødt til å holde Gamle Trondheimsveg (mellom rundkjøringen Trondheimsvegen og under jernbanebrua) stengt i to uker ekstra enn det som opprinnelig var planlagt.

Fremkommeligheten for beboere skal bedres og da skal den midlertidige vegen langs anleggsområdet asfalteres snart. Det er planlagt at vegen fra Sandbakken til rundkjøringen åpnes igjen i uke 49-50 (avhengig av vær).

Vær forberedt på at entreprenøren kommer til å arbeide på denne strekningen godt ut på sommeren 2023. Det betyr at det vil være en del anleggstrafikk og at vi vise ekstra hensyn.

Her finner du informasjon fra entreprenøren om de planlagte fasene i trafikkavviklingen.

Her kan du lese mer om omkjøringsvegen generelt.


Publisert: 11.11.2022 14:43
Sist endret: 14.11.2022 12:56