Innhold

Ullensaker kommune og Nedre Romerike Vannverk (NRV) har inngått et samarbeid om gjensidig vannberedskap. Arbeidet med å legge ledninger mellom nedre og øvre Romerike er godt i gang.

Tirsdag 5. november skal Ullensaker gjøre en test for å se hvor mye vann vi kan forsyne gjennom eksisterende vannledninger. Hovedåren fra Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg og gjennom Jessheim skal testes.
Denne testen vil øke vanngjennomstrømningen i ledningsnettet betydelig, noe som kan medføre misfarget vann og eventuelt trykkforandringer.

Testen vil starte opp ca 09:00, og vil vare til ca 16:00.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.


Publisert: 04.11.2019 11:52:44
Sist endret: 04.11.2019 11:52