I løpet av dagen tirsdag 29. juni ble det meldt hele 28 tilfeller av koronasmitte blant personer bosatt i Ullensaker. De første to dagene av uke 26 er totalt 35 personer i kommunen påvist smittet. 

Det pågår nå flere smitteutbrudd i kommunen, og det er påvist flere tilfeller av Delta-varianten av koronaviruset. Vanligvis informerer vi kun om smitte- og karantenetilfeller som berører kommunale institusjoner/tjenestetilbud. Fordi vi tror at det økte smittetallet gjør at innbyggere og media ønsker mer informasjon, gir vi nå en oversikt over utbrudd og smittetilfeller tilknyttet institusjoner, bedrifter og aktiviteter i kommunen denne uken:

  • I tillegg til gjester ved Hydranten sportsbar, er ytterligere 5 smittetilfeller fra tidligere uker nå bekreftet å være Delta-varianten av viruset. (Se kommuneoverlegens kommentar om dette nedenfor)
  • 7 av de smittede som ble meldt 29.6. var gjester ved Hydranten sportsbar 19.6. Så langt er det påvist totalt 16 smittetilfeller blant personer som besøkte Hydranten 19.6., 14 av disse er bosatt i Ullensaker. Så langt er 5 påvist smittet med Delta-varianten, og vi venter på svar om sekvensering av de øvrige positive prøvene.
  • 5 barn som har deltatt på friidrettsskole og fotballskole har fått påvist smitte. Totalt 31 barn og 9 trenere er i karantene.
  • Ved Hoppensprett Skogmo barnehage er 2 barn påvist smittet. 4 barn og 1 ansatt er satt i karantene, og en avdeling er satt i ventekarantene.
  • Ved Læringsverkstedet Gystadmarka DoReMi barnehage er en ansatt bosatt i en annen kommune smittet. 15 barn og 4 ansatte er satt i karantene.
  • Ved Mamma Mia barnehage Kløfta er 1 barn smittet. 32 barn og 13 ansatte er satt i karantene.
  • Ved en arbeidsplass i kommunen er det et utbrudd med hittil 6 påviste smittetilfeller. 4 ansatte er satt i karantene og alle ansatte testes i dag.

-Nå har vi flere pågående utbrudd i kommunen, og det er påvist flere tilfeller av Delta-varianten av viruset blant smittede fra tidligere uker. Jeg vurderer imidlertid situasjonen som ikke dramatisk. Som vi har uttalt tidligere, er det forventet at det kommer spredte utbrudd nå som samfunnet har åpnet mere opp. Nasjonale myndigheter har uttalt at de forventer at Delta-varianten kommer til å dominere sykdomsbildet i Norge fremover, noe vi nå ser at skjer i Ullensaker og andre kommuner. Vi håndterer disse utbruddene på lik linje med alle tidligere utbrudd vi har hatt og klart å slå ned. Det smittespores intensivt og det testes massivt. Økningen i antall positive tester er også et resultat av at kommunen lykkes med å informere innbyggerne om å la seg teste og at de smittede personer identifiseres. I arbeidet med smitteoppsporing og testing er det nær kontakt mellom kommuneoverlegene og Folkehelseinstituttet, og det ble konferert om det pågående arbeidet senest i går kveld. Vi kan regne med flere positive prøver nærmeste dagene relatert til utbruddene. Jeg håper og ser det som sannsynlig at vi skal kunne slå ned utbruddene denne gangen også, som vi har gjort ved tidligere utbrudd, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad.

-Jeg skjønner godt at innbyggerne våre kan bli bekymret av smittetallene vi melder i dag. Selv tar jeg også situasjonen på det største alvor. Det var forventet at vi kunne komme til å se en smitteøkning når vi åpnet opp samfunnet igjen, og også nasjonale helsemyndigheter sier at norske kommuner må forvente spredte smitteutbrudd i tiden fremover. I likhet med kommuneoverlegen, tror også jeg at vi vil klare å slå ned utbruddene vi har her nå ved hjelp av solid arbeid med karantene, testing og smittesporing. Jeg håper også at innbyggerne i Ullensaker vil huske på ansvaret vi alle har for å følge reglene som fortsatt finnes for avstand, hygiene og sosiale samlinger. Kommunens politiske og administrativ ledelse følger situasjonen tett og vurderer fortløpende om det er behov for å gjeninnføre lokale smittevernregler. Ennå er det ikke grunnlag for dette, og jeg håper inderlig det ikke blir det og at alle bidrar til å dempe smittespredningen. Men ser vi at strengere smittevern blir nødvendig for å slå smitten ned, vil vi måtte vurdere dette, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.


Publisert: 30.06.2021 15:49
Sist endret: 30.06.2021 15:50