Terapibassenget på Gjestad holder dessverre fortsatt stengt, foreløpig ut uke 6. Det har den siste tiden vært stor smitteøkning i samfunnet. Terapibassenget blir brukt av mennesker som kommer fra mange forskjellige steder og har trange garderober hvor det er vanskelig å legge til rette for godt smittevern. Bassenget må derfor holde steng for å beskytte brukere med nedsatt immunitet. 

Det vil imidlertid åpnes for enkelte 1:1 eller smågrupper for barn etter avtale hvor annen rehabilitering er vanskelig. De som er omfattes av unntaket vil bli kontaktet direkte. 


Publisert: 26.01.2022 06:05
Sist endret: 26.01.2022 06:05