Siden påsken kom så tidlig i år hadde kommunen ambisjon om å holde isbanen i idrettsparken åpent gjennom hele påsken. Denne vinteren har dessverre bydd på visse driftsmessige utfordringer på isbanen. Det har oppstått et telehiv i isbanen. Dette har resultert i at isen smelter veldig raskt på dette punktet. Til tross for kalde netter har den sterke solstrålingen smeltet isen på dagtid. Noe som har medført at asfalten har kommet frem i dagen. Det har blitt forsøkt å bygge opp ny is, men kjøleanlegget er dessverre ikke kraftig nok til å klare dette under de rådende forholdene.

Til tross for at isbanen stenger, vil kommunen allikevel ha et godt påsketilbud til innbyggerne. Skiløypene vil bli preparert gjennom hele påsken. Det vil bli tatt fortløpende vurderinger på hvilke løyper som prepareres ut i fra vær- og føreforhold. Følg med på www.skisporet.no for oppdatert informasjon om hvilke løyper som blir kjørt.

 


Publisert: 21.03.2018 13:33
Sist endret: 17.01.2023 13:04