Furusethgata vil stenges for gjennomkjøring ved fotgjengerovergangen mellom Rådhusplassen og Jessheim Storsenter, slik det var ifm midlertidige tiltak på rådhusplassen i fjor. HC-plasser foran rådhuset og adkomst til korttidsparkering ved Fakkelsentret vil ikke bli påvirket. 

Illustrasjon som viser stenging av Furusethgata for gjennomkjøring


Publisert: 16.06.2020 16:01
Sist endret: 21.06.2021 09:31