Kjøremønsteret i Gotaasalleen blir endret fra og med 6. desember til og med torsdag 8. desember på grunn av demontering av en tårnkran inntil veien. Kjøreretning ned mot Trondheimsvegen blir stengt. Omkjøring via Storgata, med mulighet for å ta enten Veiberggata eller Trondheimsvegen. Kjøreretningen fra Trondheimsvegen og opp Gotaasalleen blir opprettholdt. Kjøring til eiendommene vil bli være mulig i perioden, og det vil fortsatt være framkommelig for myke trafikanter. Vi beklager ulempene dette vil medføre.

Kartutsnitt: Ullensaker kommune


Publisert: 05.12.2022 13:33
Sist endret: 05.12.2022 13:43