Turveien har sitt utgangspunkt fra Myrvegen vest, er 1,2 km. lang og totalt 15 meter bred. Den består av en tre og en halv meter bred trasé for gående og syklende, og en seks meter bred trasé for skiløpere.

Belysningen er forsinket pga. koronasituasjonen, så enn så lenge anbefaler vi å bruke turveien i dagslys. 

Turvei Gystadmarka

Turgåere som ankommer med bil, anbefales å parkere ved Jessheim is- og flerbrukshall innkjøring fra Markavegen.

Mellom fotgjenger- og skitraseen er det en buffersone på to meter. Skitraseen vil om vinteren ha et tre meter bredt skøytefelt i midten, og et halvannen meter bredt klassiskfelt på hver side.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Helle Mjøs / Ullensaker kommune


Publisert: 10.06.2020 15:06
Sist endret: 11.06.2020 09:37