Et tverrpolitisk ansettelsesutvalg, ledet av ordfører Eyvind J. Schumacher, hadde ansvar for rekrutteringsprosessen til stillingen som kommunedirektør i Ullensaker kommune. Utvalget gikk enstemmig inn for å tilby stillingen til Erling Kristiansen. Også kommunestyret var i går ettermiddag enstemmige i sitt vedtak om at Kristiansen tilbys stillingen som kommunedirektør i Ullensaker.

Erling Kristiansen er i dag rådmann i Jevnaker kommune og har tidligere vært kommunalsjef i Nittedal kommune.

- Det var mange sterke søkere til jobben som kommunedirektør og vi har gjennomført en grundig rekrutteringsprosess med tre intervjurunder. Jeg er veldig glad for at Erling Kristiansen har sagt at han vil takke ja til jobben som ny kommunedirektør i Ullensaker, og for at et enstemmig utvalg landet på at han er riktig mann for jobben. Kristiansen er ambisiøs på kommunens vegne og oppleves veldig motivert for oppdraget. Han kommer til å passe godt inn i organisasjonen med sitt gode humør og kunnskapsbaserte tilnærming til ulike problemstillinger. Han kan vise til gode resultater for økonomistyring og organisasjonsutvikling, og vil bidra til en god dialog på tvers av politikk og administrasjon, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Erling Kristiansen. Foto: Kristian WestgårdFør de kommunale lederstillingene, har Erling Kristiansen tjenestegjort i Forsvaret i 26 år. I tillegg til militær utdanning, har han journalistikkutdanning og en mastergrad innen organisasjonspsykologi, forretningsstrategi, innovasjon og endringsledelse.

-Jeg vil gjerne få takke ansettelsesutvalget for at de tror på meg og mener jeg er riktig person for denne viktige og utfordrende stillingen. Vi har hatt spennende samtaler hvor jeg har opplevd stor grad av åpenhet om utfordringer og muligheter i Ullensaker, sier Erling Kristiansen.

Det er ikke endelig avklart når Kristiansen tiltrer stillingen, men det blir trolig i løpet av første kvartal 2022.


Publisert: 27.10.2021 13:17
Sist endret: 27.10.2021 13:17