Innhold

Elevene imponerte representantene i kommunestyret med sine presentasjoner av hvordan skolene arbeidet for å fremme et godt og trygt læringsmiljø og forebygge mobbing på sine skoler.

Elevrepresentanter fra alle skoler trakk frem anti-mobbetiltak de mener bør gjelde for hele Ullensakerskolen, og stemte over nytt slagord til Manifest mot mobbing 2017-2020. Slagordet ble:

Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!

Manifestet gjelder for hele Ullensakerskolen og viser at Ullensaker arbeider aktivt for at alle elever skal oppleve et trygt læringsmiljø hver eneste dag.


Publisert: 12.05.2017 10:22:16
Sist endret: 12.05.2017 10:22