Fylkeskommunen er i full gang med utbedring av veien etter at massene under asfalten langs Algarheimsvegen er borte. Veien må bygges opp igjen. Fylkeskommunen håper på å åpne veien igjen i morgen tidlig. Alternativ rute er fylkesvei 1552, Rambydalsvegen. Henvendelser og spørsmål kan rettes til fylkeskommunens veimeldingssentral på telefon 175.


Publisert: 05.10.2021 10:37
Sist endret: 05.10.2021 10:55