Våren 2022 starter bygging av Ole Korslunds veg, den såkalte omkjøringsveien, på Jessheim. Veien blir en viktig avlastning for trafikken i Jessheim sentrum og skal i tillegg betjene boligområdene som skal bygges ut på Jessheim sørøst. Veien er planlagt ferdigstilt sommeren 2024.  

I anbudskonkurransen om oppdraget som totalentreprenør for utbygging av omkjøringsveien, kom det inn fem tilbud som oppfylte kvalifikasjonskravene. Etter vurdering og vekting av faktorene kvalitet, kompetanse og pris, endte Arbeidsfellesskapet Anlegg Øst Entreprenør AS og Gjermundshaug Anlegg AS som vinner. Verdien av kontrakten er satt til cirka 389 millioner kroner. I kontrakten ligger også overføringsledninger for vann og avløp som skal legges langs veien. 

Kontraktssignering

Odd Arve Svendsberget i Gjermundshaug Gruppen AS og kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i Ullensaker kommune signerer kontrakten. Foto: Ullensaker kommune

Et viktig samarbeidsprosjekt 

Prosjektet for omkjøringsveien gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker kommune og utbyggerne som skal bygge ut flere boligfelt på Jessheim sørøst. Aktørene har dannet en felles styringsgruppe for gjennomføringen av prosjektet. Denne består av tre representanter fra kommunen og en representant fra hver av utbyggerne JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS. Utbyggerne skal bekoste vei og gangveier, mens kommunen bekoster overføringsledninger for vann og avløp. Tirsdag 25. januar møtte aktørene opp på Ullensaker rådhus for signering av kontrakten mellom kommunen og totalentreprenøren. 

- Dette er en helt ny måte for kommunen å gjennomføre et anleggsprosjekt. Kommunen er byggherre, mens utbyggerne bekoster veien. Med en felles prosjektorganisasjon som har samarbeidet gjennom hele konkurransen opplever vi å ha gjensidig nytte av å trekke på hverandres kompetanse. Vi ser fram til at denne måten å samarbeide på kan gi synergier og erfaring når vi skal gjennomføre andre framtidige prosjekter i kommunen, sier kommunaldirektør for plan, kultur og teknisk sektor, Inger Kronen Tveranger.  

Ole Korslunds veg er planlagt ferdigstilt sommeren 2024. Det vil komme mer informasjon om prosjektet og arbeidet med bygging av veien på kommunens nettside i tiden som kommer.  

 

Fakta om omkjøringsveien Ole Korslunds veg: 

  • 2,8 kilometer lang vei 

  • Rundkjøring mot Algarheimsvegen 

  • 4 underganger for myke trafikanter 

  • 1 skibro og omlegging av lysløype 

  • Trasé for vann, avløp og reservevannforsyning 

  • Planlagt oppstart våren 2022  

  • Ferdigstillelse sommeren 2024 

 

Klikk her for å se en detaljert tegning av den nye veien.


Publisert: 27.01.2022 15:25
Sist endret: 12.09.2022 12:21