Arbeidene vil normalt pågå på dagtid mandager - onsdager kl. 07.00-19-00 og på torsdager kl.07.00-14-30, men unntak kan forekomme. Sprengning vil bli varslet med sirener i et minutt med korte støt. Sirenene stoppes før salvene detoneres. Langt støt med sirene betyr at sprengingen er over. Vi vil varsle de nærmeste naboene i forkant om tidspunkt for sprenging hvis vi anser dette som nødvendig.

Vi starter ved både Langelandsfjellet og ved Skogmo. Et arbeidslag begynner på Langelandsfjellet og jobber seg nordover, mens et annet arbeidslag begynner på Skogmo og jobber seg sørover i linjen.

Sprengningsarbeider fører dessverre til støy og vibrasjoner som vil merkes av beboerne i områdene rundt. Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner og vil kunne merke vibrasjoner fra sprenging over lange avstander. Det er liten fare for skader på bygninger, men vi vil for sikkerhets skyld sette opp rystelsesmålere på noen hus i nærheten av områdene det skal sprenges.

Beboere bør være oppmerksom på at selv små rystelser kan føre til bevegelser på gjenstander inne i hus. For å være føre var, anbefaler vi at løse gjenstander i skap eller hyller ikke står veldig nær kanten, og dessuten at gjenstander som henger på vegg sikres veldig godt eller tas ned i perioden med sprengningsarbeider.


Publisert: 17.03.2022 10:45
Sist endret: 12.09.2022 12:20