Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter som har hatt merkostnader i forbindelse med smitteverntiltak, og bedrifter som av ulike grunner har falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger.

Maksimalt støttebeløp per bedrift er satt til 400 000 kr og minimumstilsagn er 20 000 kr.

Det kan etter søknad og samme kriterier også innvilges tilskudd til kultur og frivillige organisasjoner (som har lønnsutgifter).

Søknadsfrist 8. aug. 2021

Les mer og søk her!

 


Publisert: 23.04.2021 14:24
Sist endret: 22.06.2021 14:24