Det er oppdaget uregelmessigheter ved en vannprøve tatt på Kopperud trykkøkerstasjon.

For å være sikre må abonnenter som får vann fra denne trykkøkerstasjonen koke vann til drikke og matlaging, inntil ny beskjed gis.

Berørte abonnenter har fått SMS om dette.

Det er tatt nye vannprøver på stasjonen. Kokepåbud opprettholdes inntil svar fra disse foreligger.


Publisert: 01.07.2022 16:54
Sist endret: 11.07.2022 07:09