- Vi gleder oss til at våre innbyggere på kløfta skal få et flott idrettsanlegg. Utviklingen i Bakkedalen fører med seg mange flere planer også for Kløfta som område. Kløfta er et viktig tettsted i Ullensaker og vi håper mange vil nyte godt av det nye idrettsanlegget da det står ferdig, sier ordfører Tom Staahle.  

Utbyggingen er delt opp i to faser

I første fase som har oppstart etter påske skal selve parken med idrettsbanene bygges. Dette planlegges ferdigstilt oktober 2018. Etter anbudsrunde er Nordby Maskin AS valgt som totalentreprenør for utbygging av første fase.

Andre fase har planlagt oppstart i 2019 og skal være ferdig i slutten av 2020. I andre fase skal Kløftahallen bygges ut med 1 spilleflate og eksisterende barnehage skal bygges om til klubblokaler for Kløfta IL.

Prosessen med å regulere og planlegge en ny flerbruksflate startes også umiddelbart og parallelt med de andre utvidelsene i Bakkedalen.

I tillegg planlegges følgende i området

  • Ny kommunal barnehage ved Skolevegen, forprosjektering pågår og planlagt byggestart til sommeren og ferdigstilles ved årsskiftet 2019/2020.
  • Mulighetsstudie for utbygging av Bakke og Vesong Skoler med tilhørende kulturlokaler.
  • Bygging av ny parkering ved Trondheimsvegen, mellom Reisoppvegen og Skolevegen, som skal tjene skolene, ny barnehage og idretts- og aktivitetsparken
  • Ombygging av Gamlevegen med nytt fortau fra Gjerdrumsvegen til første parkering i Bakkedalen og ombygging av Reisoppvegen.

Landskapsplan


Publisert: 14.02.2018 15:04
Sist endret: 17.01.2023 12:19