- Tiltaksnivået ved skolen er hevet fra gult til rødt nivå. Elevene på 1. og 2. trinn har undervisning på skolen etter gjeldende retningslinjer for smittevern på rødt nivå. De øvrige trinnene har hjemmeundervisning. Dette er fordi mange elever og ansatte sitter i karantene og vi dermed kan sikre bedre kontinuitet og forutsigbarhet i læringssituasjonen, forteller kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker kommune, Yngve Rønning.

- Meldingen om å gå over på rødt nivå kom i går ettermiddag, og jeg vil gi skryt til både ansatte og foresatte ved Åreppen som snudde seg raskt og gjennomfører undervisning på rødt nivå allerede i dag, legger kommunaldirektøren til.

I Ullensaker har det den siste tiden vært en rekke smittetilfeller blant barn og unge. Det er erklært lokale utbrudd også ved Nordby Ungdomsskole (3 elever ,1 ansatt), Jessheim vgs. (8 elever) og Borges FUS barnehage (6 barn, 1 ansatt). Det er ikke kjent nærkontakt med smittede med britisk mutert virusvariant i noen av utbruddene. Allikevel er 32 prøver fra utbruddene i uke 5 sendt til Folkehelseinstituttet for analyser for mutert virusvariant.


Publisert: 08.02.2021 13:06
Sist endret: 08.02.2021 13:17