Felles uttalelse fra Formannskapet i Ullensaker:

Ullensaker kommune støtter Ukraina og dets borgere!

Formannskapet i Ullensaker fordømmer Russlands brutale, militære angrep på Ukraina. Vi tar sterk avstand fra Russlands aggresjon mot en fri nasjon. Angrepet er et alvorlig og uakseptabelt brudd på folkeretten.

Konsekvensen og lidelsen for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina er Russlands ansvar ene og alene.

UNHCR rapporterer mandag 28. februar om 500 000 mennesker på flukt fra hjem og land. Dette tallet kan øke dramatisk fremover.

Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Ullensaker.

Vi ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

I Ullensaker bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i vår kommune om å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid.

Mange barn er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber videre kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner, følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter.

Formannskapet ber også kommunedirektøren om å ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.


Publisert: 09.03.2022 08:47
Sist endret: 09.03.2022 08:52