Tidligere ordfører Tom Staahle informerte kommunen da han ble utnevnt som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.11.19.

Kommunen har gjort to feil i forbindelse med hans etterlønn. Det beklager vi.

Tom Staahle søkte og fikk innvilget 3 måneders etterlønn av kommunen fra oktober 2019.

Han fikk utbetalt bare 2,5 måned etterlønn etter en administrativ feil i kommunen. Etterlønnen stoppet 1.1.20 ved en misforståelse.

§8-6 i den nye kommuneloven trådte i kraft etter konstituerende møte i kommunestyret 15.oktober 2019. Det betyr at kommunens eget regelverk ikke er i samsvar med ny kommunelov. Kommunen handlet ikke etter ny kommunelov. Kommunen er i gang med å innføre en ny forskrift om godtgjørelse mm. til de folkevalgte, som er planlagt behandlet i mai 2020. I mellomtiden gjelder kommuneloven selvfølgelig.

Tom Staahle kan ikke klandres for feil gjort av kommunen.

Staahle har fått for mye etterlønn i perioden 2.desember – 31.desember, og han vil etter avtale med kommunen betale tilbake deler av etterlønnen.


Publisert: 26.02.2020 09:03
Sist endret: 26.02.2020 09:03