Klasse 8B på Allergot ungdomsskole synes undervisningsopplegget er veldig bra.

I første time møter klasse 8B på Allergot ungdomsskole en uniformskledd politimann som forteller dem om konsekvenser av å gjøre kriminelle handlinger.  

- Dette opplegget er veldig bra. Vi har jobbet mye med å forberede ungdommene på denne dagen, sier lærer Ingerid Hertzen Berg. 

Hva er det viktigste dere har lært i dag? spurte vi klassen. 

- At vi må si ifra til en voksen når vi opplever noe galt, svarte elevene.

“Du er viktig"

Målet er å ruste ungdommene til å tørre å si nei, og til å si ifra til en voksen når de opplever vanskelige situasjoner.

– “Du er viktig!” er et godt og beskrivende slagord for dette prosjektet, for det er veldig mange unge som sliter med dårlig selvtillit, selvbilde og ensomhet, sier Lieneke de Laat, SLT-koordinator i Ullensaker kommune.

Undervisningsopplegget for 8. trinn

Undervisningsopplegget er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom skolene, politiet, FABU, rusavdelingen i kommune, helsestasjonene, barnevernet og SLT.  Målet er å forebygge og ta tak i potensielle ungdomsproblemer.

-Vi har alltid besøkt skoler for å orientere om stort og smått av utfordringer ungdommer kan risikere å stå overfor. Men nå har vi satt det i system i form av et undervisningsopplegg. Dette har vi gjort i samarbeid med forskjellige forebyggende tjenester i kommunen, sier Lieneke

Undervisningsopplegget er digitalt og Ullensakerskolen bruker Ipader.

  • Rusavdelingen informerer om alkohol, cannabis og MDMA og hva kortsiktige konsekvenser er hvis man blir tatt for dette.
  • Utekontaktene forteller om ungdomsmiljøet, at det er lov å si nei, at det er greit å si fra, hvem man kan si fra til.
  • Barnevernet ønsker å ufarliggjøre og avmystifisere barnevernet som hjelpeorgan, forklare barnevernets arbeidsmetoder og hva barnevernet kan bety av hjelp for den enkelte.
  • Politiet snakker om sosiale medier, rus (og løsninger hvis man blir tatt for rus), nasking, vold, våpen og slåssing – i tillegg til hva som fører til anmeldelser og konsekvenser.

Foresatte er informert

Foresatte ble tidligere i måneden presentert for undervisningsopplegget på Jessheim videregående skole.

- Det handler ikke om å fortelle dem om hvor farlig alt mulig er der ute i ungdommenes verden. Det handler mer om å formidle hva som finnes av forebyggende tjenester, ansiktene bak titlene og hva som faktisk kan tilbys foreldre og unge, poengterer Lieneke.  

Fakta:

  • Forebyggende arbeid blant barn og unge har stått sterkt i Ullensaker de siste 20 årene. Mange tjenester som ikke er lovpålagte har blitt prioritert av politikerne, og det er et finmasket nett som bedriver forebyggende arbeid, og rådmannens budsjett i fjor var rettet direkte mot barn og unges levekår.
  • SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.
  • FABU står for forebyggende avdeling barn og unge – les mer om FABU i Ullensaker.

Publisert: 25.10.2018 16:50
Sist endret: 07.05.2021 09:13