Utekontakten i Ullensaker

Kontakt oss

Ring eller send sms til oss på 905 08 671

Utekontakten jobber med oppsøkende arbeid blant barn og unge fra 12 til 24 år. Intensjonen er å etablere kontakt med ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt, og motivere dem for alternativ virksomhet, hjelp eller behandling. Dette gjør utekontaktene gjennom å oppsøke ungdomsmiljøer i sentrumsgatene, på kjøpesentre, på togstasjoner/ trafikknutepunkter, ved bensinstasjoner, gatekjøkken, på skoler og i fritidsklubber og overalt hvor ungdom oppholder seg. Utekontaktene er et lavterskeltilbud, med stor vekt på tilgjengelighet for brukerne og med en ubyråkratisk og fleksibel arbeidsform

  • Vi ønsker å bygge tillit og danne gode relasjoner til ungdom, slik at vi kommer posisjon til å kunne gi god oppfølging
  • Utekontakten samarbeider tett med andre instanser og kan formidle kontakt med helsestasjonen for ungdom, politiet, barnevern, NAV og andre tjenester som er hensiktsmessig
  • Alle av utekontaktens tjenester er gratis, og all kontakt er frivillig for ungdom
  • Utekontakten består av 6 årsverk som jobber turnus. Det er i utgangspunktet utekontakter på vakt 08-22 i ukedagene, 08-02 fredag og 17-02 lørdag
  • Vår viktigste jobb er å være en bidragsyter til at unge i Ullensaker kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid
  • Alle innbyggere i Ullensaker kommune kan ta kontakt med Utekontakten for råd og veiledning
  • Utekontakten har taushetsplikt og meldeplikt som andre offentlige instanser
  • Tjenesten er en del av Avdelingen for forebyggende arbeid barn og unge (FABU) og har kontorer på Calypso ungdomshus

Filmer om oss