Dronefoto som illustrerer hvordan området vil se ut

Kommunen sin rolle i prosjektet

Ullensaker kommune har inngått et samarbeid med LEVA Jessheim Park AS for å kunne tilby flere utleieboliger for eldre med behov for funksjonelle tilpassede boliger sentralt på Jessheim.

Kommunen har muligheter for å tilvise inntil 35 boliger i prosjektet, til eldre med behov for tilpasninger i sin bosituasjon. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, ta kontakt med Boligkontoret i Ullensaker kommune. De kan du nå her: Ullensaker.Boligkontor@ullensaker.kommune.no

Om prosjektet

Bygget er under oppføring av Backe Prosjekt og består av totalt 89  2- og 3-roms utleieleiligheter. Det vil være 63 garasjeplasser i prosjektet – med muligheter for elbil-lading.

I tillegg til leilighetene blir det et fint innendørs fellesområde for alle beboerne, bestående av:

  • Resepsjon med dagligstue 
  • Selskapsrom med kjøkken
  • Treningsrom
  • 2 gjesteværelser

Dagligstuen ved resepsjonen

Det skal ansettes en husvert som tar seg av service og sosiale initiativer for beboerne. En ser her for seg fellesarrangementer som turer, sosiale sammenkomster og kulturelle innslag.

Selskapsrom som kan tas i bruk av beboerene

Husverten skal også fungere som bindeledd til servicetilbud, organisere behov for tilgjengelige tjenester som bildeling, matbestillinger med mer, samt  holde oversikt over tilgjengeligheten til gjesterommene. 

Resepsjonen der husverten vil være

Leie

Leiekontrakten inngås mellom Leva Jessheim Park AS og leietaker. Ullensaker kommune vil ikke være part i leieforholdet. Utleier ønsker at de som flytter inn skal kunne bo der livet ut, om ønskelig. Leienivået skal tilsvare «gjengs leie», som er et gjennomsnitt av sammenlignbare leiepriser i området. For vertskap og bruk av fasiliteter i fellesarealet betales et tillegg pt kr 1630,-/mnd. 

Bygget overtas i november/desember i år, og det er nå mulig å reservere leilighet på utbyggers Boligvelger.
Les mer om prosjektet og reserver leilighet her: Leva Jessheim Park – Grunnsteinen

Illustrasjon av fellesområdene 


Publisert: 30.06.2023 12:35
Sist endret: 10.07.2023 14:33