Vi har en feil i tennskap langs Sørholtvegen, som vi ikke har funnet ennå. Det blir koblet ut en og en del for å eliminere området hvor feilen ligger. Dette medfører at det kan bli mørkt i området Sørholtet og vegene rundt. Dette kan vare noen uker da dette er en feil som ikke er konstant.


Publisert: 28.05.2020 12:08
Sist endret: 28.05.2020 12:10