HomeNet er valgt leverandør og starter bredbåndsutbygging i tre områder nå i vår.

Jødal på Onsrud, Frogner på Stokker og Kauserud på Ormstad er de tre valgte fokusområdene, utbyggingen skal være ferdig til høsten. Totalt blir det 204 husstander som får gleden av denne utbyggingen. HomeNet vil ta kontakt med husstandene med mer informasjon de kommende ukene

- Bredbånd er viktig både for næringslivet og befolkningen, og vi ønsker å legge til rette for bredbånd i hele kommunen, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Ullensaker kommune har fått 2,6 millioner kroner til bredbåndsutbygging fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet). Fokusområdene er valgt på bakgrunn av kriteriene for tilskudd fra Nkom. Ullensaker kommunen bidrar i tillegg med 1,25 millioner kroner.

Bakgrunn

  • I høst utlyste vi anbudskonkurranse om bredbåndsutbygging i Ullensaker.
  • Homenet er valgt som leverandør.

Om HomeNet

  • HomeNet og eierselskapet GlobalConnect har fiberdekning i 90 Norske byen og tusenvis av tettsteder, og leverer kommunikasjonstjenester til eneboliger, boligselskap og boligbyggere.
  • I Norge har selskapet over 80000 tilknyttede husstander som har HomeNet som sin bredbåndsleverandør.

 


Publisert: 22.01.2020 09:02
Sist endret: 22.01.2020 09:02