Hurtigtesting er et frivillig tilbud og et alternativ til ordinær PCR-test til de reisende som ønsker det. Unntaket er reisende fra Storbritannia som tilbys ordinær PCR-test.

- Testtilbudet er fremdeles frivillig og gratis, og prøvesvarene på hurtigtestene kommer like etter testing. Den reisende som velger å teste seg ved bruk av hurtigtest må imidlertid være klar over at oppfølging blir endret hvis svaret på Covid-19-testen blir positiv, sier Elisabeth Nordal, enhetsleder i Ullensaker kommune.

Etter prøvetaking blir passasjerene plassert i en egen sone for å vente på svar. Ved negativt prøvesvar kan passasjerene, som tidligere, dra videre til karantenehotell eller annet egnet oppholdssted for karantene.

- Men dersom hurtigtesten viser positivt svar vil personen bli flyttet til en separat sone i ankomstområdet. Der vil det tas en oppfølgende ordinær test (PCR-test) som sendes til et laboratorium. Etter prøvetakingen blir personen fraktet på en smittesikker måte til et hotell i nærheten for isolasjon. På isolasjonshotellet blir hver enkelt vurdert med hensyn til muligheter for sikker transport til å kunne gjennomføre hjemme-isolasjon eller isolasjon på planlagt endedestinasjon, forklarer Elisabeth Nordal.

Passasjerer som har fått påvist smitte etter hurtigtest kan kun transporteres videre på en måte som ivaretar særskilte krav til smittevern, og kan for eksempel ikke reise videre med offentlig transport eller bli hentet av familie, venner eller kjente.

- I tillegg til at folk slipper å vente flere dager på svar, vil hurtigtestingen gi oss bedre muligheter til raskt å begrense videre smitte, sier Elisabeth Nordal

Ullensaker kommune har på oppdrag fra Helsedirektoratet det operasjonelle smittevernsansvaret for flyplassen.

- Ullensaker kommune jobber for å få til en god flyt og en effektiv gjennomføring også av hurtigtestingen ved teststasjonen på Oslo lufthavn, men vi kan ikke utelukke at de nye rutinene i en overgangsperiode kan innebære noe mer venting, særlig når mange ankommer samtidig, avslutter Elisabeth Nordal.

For ytterligere informasjon: ta kontakt med pressekontakt Jan Tore Savic Knutsen 916 83 864, eller Roger Sandum 932 55 954.


Publisert: 22.12.2020 10:06
Sist endret: 22.12.2020 10:07