Den siste tiden har antall koronasmittede økt i Ullensaker. Omfattende testing er gjennomført, og som forventet har noen av nærkontaktene testet positivt. Disse har allerede vært i karantene i flere dager, og skal nå isoleres.  

- Situasjonen er alvorlig, men det er ingen dramatisk smittespredning vi ser. Kommunen innfører i dag skjerpede smitteverntiltak i tråd med Oslo, og i tillegg til munnbind i kollektivtrafikken og begrense antall personer i arrangementer innføres det bruk av munnbind i hjemmetjenesten, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Nye lokale tiltak

Påbudt med bruk av munnbind på kollektivreise. Nå må du bruke munnbind på kollektivreiser hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten seteplassering. Dette betyr at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering. Selv om antallet deltakere er 50 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta i arrangementer i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

I tillegg innfører vi på oppfordring fra kommuneoverlegen bruk av munnbind som et forebyggende tiltak i hjemmetjenesten, på oppdrag der de ikke kan holde en meters avstand. Endringen trer i kraft 1. oktober.

Vi kan alle bidra til å hindre videre spredning i vår region

- Det er viktig at vi i Ullensaker bidrar i felleskap med våre nærliggende kommuner om tiltak for å hindre spredningen av smitte i vår region. Vi innfører derfor to av de samme tiltakene som Oslo kommune har innført. Jeg vil oppfordre alle i Ullensaker om å følge de nasjonale og de lokale tiltakene slik at vi sammen kan hindre videre spredning av viruset i regionen vår, sier Ordfører Eyvind j. Schumacher. 

Vi fortsetter å oppfordre alle om å overholde smittevernreglene.

Fakta:

  • Tiltakene er vedtatt av Ullensaker formannskap etter delegert hastekompetanse på fjernmøte den 30.10.2020. 
  • Bakgrunn for vedtakene er at Helsedirektoratet og FHI har uttrykt bekymring for smittesituasjonen i Oslo og omkringliggende kommuner som er en del av et felles bo- og arbeidsmarked.
  • Bruk av munnbind i hjemmetjenesten er ikke et vedtak, men en anbefaling fra kommuneoverlege som et forebyggende tiltak.
  • Per 30. september er totalt 128 personer i Ullensaker bekreftet smittet av koronaviruset. Status oppdateres forløpende på vår temaside for Korona  

Publisert: 30.09.2020 18:16
Sist endret: 30.09.2020 18:17