På bakgrunn av en bekymringsmelding om utfordringer i sluttfasen av prosjektet Ullensaker svømmehall, bestilte styret i Ullensaker svømmehall KF på nyåret en forundersøkelse av Romerike revisjon IKS. Rapporten var planlagt offentliggjort etter at styret hadde behandlet og godkjent rapporten i sitt møte 12. februar. I perioden mellom ferdigstillelse av rapporten 5. februar og styrets behandling av rapporten 12. februar, mottok Romerike revisjon ny informasjon og opplysninger som ansees å være viktig for rapporten.

Med bakgrunn i denne utviklingen, konkluderte styret i sitt møte 12. februar med at forundersøkelsesrapporten slik denne foreligger mest sannsynlig gir et ufullstendig bilde av situasjonen og således ikke er et godt nok grunnlag for en beslutning om videre håndtering av saken. Denne konklusjonen støttes av Romerike revisjon. Styret har derfor vedtatt at den nye informasjonen blir gjenstand for tilleggsundersøkelser av Romerike revisjon, og at forundersøkelsesrapporten oppdateres til en utvidet undersøkelse på bakgrunn av dette. Ny oppdatert rapport vil behandles av styret og deretter besluttes offentliggjort. Det er i dag ikke kjent når den oppdaterte rapporten vil kunne foreligge.


Publisert: 16.02.2021 17:50
Sist endret: 16.02.2021 17:50