Når arbeidene er ferdig vil det bli sammenhengende fortau på hele strekningen langs Sørbakkvegen. Strekningen som blir berørt er på 640 meter, og arbeidene skal være ferdigstilt til august 2021. 


Publisert: 16.04.2021 09:52
Sist endret: 21.04.2021 09:51