Det er Formannskapet som kårer vinner, på anbefaling av Arkitekturrådet som er prisens fagjury. Offentliggjøring av vinneren og overrekkelse av prisen vil finne sted onsdag 19. oktober kl. 1400, i kommunestyresalen Ullr, Jessheim.

 

Bilde av skulpturen "Broken Thrones" på Nordbytjernet

Nordbytjernet og skulpturen «Broken Thrones»

Adresse: Nordbytjernet

Bruk: Kunst i offentlig rom

Arkitekt/kunstner: Camilla Løw

Tiltakshaver: Sparebankstiftelsen DNB*

Produksjon: Kampen mekaniske verksted, Fagflis, Industrilakkering og Camilla Løw

Fundament og landskap: Cato Berntsen

Areal: ca 100 m2

Foto: Siri Wolland for Ullensaker kommune

*«Broken Thrones» er en gave til Ullensaker fra Sparebankstiftelsen DNB

 

Bilde av rekkehusene i Jessheim hage

Jessheim hage

Adresse: Romsaas allé / Langbråten

Arkitekt: A-lab

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Tiltakshaver: Solon Eiendom

Areal: 11 000m2

Energimerke: Rød B/Grønn C

Foto: A-lab

 

Bilde av Postgården på Jessheim

Postgården – Veiberggata 3-11

Adresse: Veiberggata 3, 5, 7, 9, og 11

Arkitekt: Ark Atle Klungrehaug / Delta Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Plan 1 AS

Tiltakshaver: Uller Eiendom AS

Entreprenør: Grefsen Vedlikehold AS

Areal: 7 300m2

Energimerke: B

Foto: Ark Atle Klungrehaug / Delta Arkitekter AS

 

Bilde av bassenget i Jessheimbadet

Jessheimbadet

Adresse: Aktivitetsvegen 11, Jessheim

Bruk: Svømmehall

Arkitekt: NUNO Arkitektur AS

Landskapsarkitekter: In Situ AS landskapsarkitekter

Entreprenør: Seby AS

Tiltakshaver: Ullensaker kommune

Areal: 7000m2 BTA

Energimerke: B (i kategori idrettshall)

Foto: NUNO Arkitektur AS

 

Om Arkitekturpris for Ullensaker

Arkitekturpris for Ullensaker kommune skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, et kunstverk og blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god arkitektur og byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora.

Vil du vite mer om Arkitekturpris for Ullensaker kommune? Les her


Publisert: 06.10.2022 06:00
Sist endret: 17.10.2022 11:03