Bilde av hageavfall og søppelsekker

Ulovlig dumpet hageavfall i sekker. Foto: Ullensaker kommune

Hvorfor er hageavfall i naturen et problem?

Hageavfall som dumpes i friområdene er ulovlig og regnes som forsøpling på samme måte som dumping av annet avfall.

Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe "grøntavfall" i grønne områder. Det går jo tilbake til grønt?

Dumping av hageavfall skaper imidlertid flere problemer. Ofte blir det kastet annet avfall på slike villfyllinger, og kommunen må bruke ressurser på å fjerne dette. Mer alvorlig er spredning av uønskede skadedyr og plantearter som skader naturen i Norge. Hageavfallshauger er nemlig perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter. Det gir risiko for spredning av plantesykdommer og fører til uønsket spredning av hageplanter. Dette kan igjen føre til at hjemlige arter blir utkonkurrert og at biologisk mangfold går tapt.

Hvor gjør jeg av mitt hageavfall?

Hageavfall kan for privathusholdninger leveres gratis i hageavfallsmottaket på Miljøstasjon Dal Skog (ØRAS). I hageavfallsmottaket kan du levere hageavfall som vokser over bakken:

  • busker
  • gress
  • juletrær (ekte)
  • kvister, greiner og småtrær
  • løv, mose og visne blomster/planter
  • avskårne blomster

Stubber og røtter må ofte håndteres som restavfall.

«Svartelistede» hageplanter (for eksempel hagelupin, kanadagullris og kjempespringfrø) skal ikke leveres til hageavfallsmottaket, men leveres i gjennomsiktige sekker til miljøstasjonen for å hindre spredning av disse hageplantene i naturen. Sekker med «svartelistede» planter leveres gratis til betjeningen på Miljøstasjonen. Les mer om dette på Hageavfall - ØRAS og på Sortere.no.

 

Kjempespringfrø

Fremmedplante kjempespringfrø i blomst. Foto: Kristina Emelianova

Forbudte planter

Forskriften om fremmede organismer trådte i kraft 1.1.2016. Forskriften er hjemlet i naturmangfoldloven og har til formål å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet. Forskriften innførte et forbud mot innførsel, omsetting eller utplanting av en rekke «svartelistede» planter.

Som hageeier er du ansvarlig for at planter fra din hage ikke sprer seg ut i naturen. Se mer informasjon om hvordan du kan unngå spredning av fremmede arter fra hagen din og hvilke planter du bør være ekstra oppmerksom på i Miljødirektoratets veileder og brosjyren om hagerømlinger.


Publisert: 12.04.2024 13:43
Sist endret: 12.04.2024 13:46