I dag har regjeringen offentliggjort endrede nasjonale regler og anbefalinger som vil gjelde fra onsdag av. I Ullensaker har vi lokale regler som gjelder i tillegg til de nasjonale anbefalingene og reglene. Formannskapet i Ullensaker møtes torsdag for å diskutere de lokale reglene, og det kan komme endringer i disse som i så fall vil gjelde fra slutten av inneværende uke. Der hvor de lokale reglene er strengere enn nasjonale regler/anbefalinger, for eksempel når det gjelder trening for barn/unge og hvor mange som kan samles i private hjem, gjelder de lokale reglene.


Publisert: 18.01.2021 15:55
Sist endret: 24.02.2022 07:46