Bilde av faktura

Foto: Ullensaker kommune

 

Har du mottatt en faktura for kommunale gebyrer for hele første halvår 2023, og ikke betalt denne fullt ut? Da vil du i løpet av våren motta betalingspåminnelser fra oss. Påminnelsene vil vise beløp som står ubetalt på utsendelsestidspunktet. Som en særskilt midlertidig ordning, vil du i første halvår 2023 ikke få purregebyr.

Du kan selv dele opp betalingen for første halvår 2023

Dette betyr at du selv kan dele opp betalingen. Bruk kontonummer og KID-nummer fra fakturaen. Vi anbefaler at du betaler så mye som mulig allerede nå, og deretter deler opp i beløp som gjør at du er ferdig i god tid før neste avgiftsperiode. Dersom hele det samlede beløpet er betalt innen 30. juni, vil det ikke medføre ekstra kostnader for deg.

Denne særskilte ordningen gjelder ikke innbyggere som allerede mottar månedlig faktura.

Ønsker du å gå over til månedlig faktura?

  • Send en e-post til: gebyrer@ullensaker.kommune.no og be om at du ønsker månedlig fakturering.
  • Merk henvendelsen med avtalenummer og adresse. (Avtalenummeret finner du på en tidligere faktura. Ta gjerne med gårds- og bruksnummer)

Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen fra deg må være hos oss innen 1. juli for at endringen skal gjelde for andre halvår 2023.

Eiendommer med kommunale gebyrer under kroner 4 000 per år kan ikke velge tolv terminer, men må ha gebyrene fordelt på to terminer.

Her kan du lese mer om kommunale eiendomsgebyrer


Publisert: 24.03.2023 09:00
Sist endret: 03.04.2023 11:45