Som et forberedende arbeid til fremtidig boligutvikling starter Viken skog på oppdrag av grunneieren å hogge en del skog ved Allergodt i uke 50. Arbeidene med hogging og utkjøring av tømmer kommer sannsynligvis til å pågå ut januar 2023. Det gjøres oppmerksom på at turstien som ligger i området kommer til å bli berørt.

Vær ekstra obs når du beveger deg i nærheten av pågående hogging!

hogstområde Allergodt


Publisert: 23.11.2022 10:30
Sist endret: 25.11.2022 11:48