Bli med på en filmomvisning

Utkast til konsept for ny svømmehall er lagt fram. Svømmeopplæring og folkehelse står i fokus for konseptet. Ønsket er at en svømmehall skal ferdigstillelse i år 2020.  

På bakgrunn av interesseanalyser og brukermøter har prosjektadministrasjonen med gode råd fra svømmehallkomiteen kommet frem til at planen for innhold er:

  • Hovedbasseng på 25x21 meter
  • To opplæringsbasseng
  • Separat stup på 1-3-5 meter
  • Aktivitetsbasseng
  • Garderobekapasitet på ca 400
  • Barnebasseng
  • Badstue
  • Plass til barnesklie
  • Kafe

Svømmehallen planlegges å bygges på Gystadmarka, ved siden av is- og flerbrukshallen. Vedtaket om svømmehallen skal fattes i kommunestyret i juni 2017. 

 


Publisert: 30.03.2017 15:36
Sist endret: 17.01.2023 13:24