Arbeidene med vann- og avløpsledningene langs Ole Korslunds veg har god fremgang. Entreprenøren planlegger å begynne med å krysse Gerhard Vees veg i løpet av uke 13. Dette betyr at trafikken må legges om.

I slutten av uke 12 kommer Ole Korslunds veg til å bli lagt tilbake (fjerning av den aktuelle omkjøringen mellom Julius Dahls veg og Gerhard Vees veg). Samtidig blir det lagt en ny omkjøring som vist på bilde vedlagt denne artikkelen.

Anleggsgjerdet i sør blir flyttet ytterlige mot sør, og kjørebanen og gang-/sykkelvegen føres i en bue rundt arbeidsområdet i Gerhard Vees veg. Alle overflater blir asfaltert. Det midlertidige gangfeltet i Ole Korslunds veg blir stengt. Gående og syklende i retning Allergot bør krysse Skogmovegen og bruke den sørlige gangvegen langs Gerhard Vees veg.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Trafikkomlegging Skogmo Gerhard Vees veg


Publisert: 21.03.2023 14:21
Sist endret: 21.03.2023 15:41