Innhold

Ullensaker kommune og Nedre Romerike Vannverk (NRV) har inngått et samarbeid om gjensidig vannberedskap. Arbeidet med å legge ledninger mellom nedre og øvre Romerike er godt i gang. Dette samarbeidet vil medføre noe testing.

Tirsdag 28. januar skal Ullensaker gjøre en test av vannledningsnettet uten Hovinfjellet høydebasseng.
Denne testen kan medføre trykkforandringer.

Selve testen vil starte opp ca 08:00, og vil være ferdig innen kl 15:00.


Publisert: 27.01.2020 09:35:56
Sist endret: 27.01.2020 09:35