Innhold

Det skal i dag, torsdag 23.04 mellom kl 11.00 og 12.00, utføres en kapasitetstest på vannledningen i Korsmovegen.

Testen kan medføre misfarget vann i området i oppgitt tidsrom, samt etterpå. 

Dersom det oppdages misfarget vann, spyles dette ut i kaldtvannskran nærmest hovedinntaket i boligen. La vannet renne til det igjen ser klart ut.


Publisert: 23.04.2020 08:40:54
Sist endret: 23.04.2020 08:40