11. januar vedtok styret for interkommunalt plansamarbeid å legge planforslag for ny E16 Kongsvinger-E6 ut på høring. Planforslaget er utarbeidet av Nye Veier, og du finner planforslaget og tilhørende dokumenter på e16portalen.no. Høringsperioden varer fra 28. januar til 25. mars, og det avholdes folkemøte og kontordag i hver enkelt av de fire samarbeidene kommunene. 

Folkemøte i Ullensaker

Onsdag 16. februar kl. 18.00-20.00 avholdes folkemøte om ny E16 i Ullensaker kulturhus. Møtet er forbeholdt innbyggere, lag, foreninger og næringsliv i Ullensaker.

Møtet kan følges fysisk eller digitalt via kommune-TV eller Facebook. Vil du delta fysisk, må du bestille gratis billett her. (Selv om det ikke lenger er krav om det, har vi begrenset antallet tilgjengelige seter og rader, slik at tilskuere sitter med god avstand. Vi åpner for bestilling på flere rader dersom det blir nødvendig.)

I møtet vil Nye Veier orientere om planforslaget og hvilke muligheter som finnes for å gi innspill. Også ordfører Eyvind J. Schumacher, som er Ullensaker kommunes representant i det interkommunale planstyret, deltar i møtet.

Deltakere som følger møtet fysisk eller digitalt kan stille sine spørsmål til planforslaget som er lagt ut på høring. De som deltar fysisk stiller sine spørsmål i møtet. De som deltar digitalt sender sine spørsmål på e-post til folkemote@ullensaker.kommune.no

Spørsmål besvares muntlig og i løpet den tiden som er satt av til spørsmål i folkemøtet. Vi har som mål å balansere likt mellom spørsmål fra salen og spørsmål som sendes inn digitalt. Spørsmålene vil ikke bli besvart skriftlig. Du som ikke får svar på spørsmålet ditt i møtet, kan gjerne lete etter svar på under "ofte stilte spørsmål" på www.e16portalen.no

Har du høringsinnspill?

Hvis du har innspill til planforslaget som er lagt ut på høring, må du sende det skriftlig. Du har disse mulighetene:

Kontordag

Torsdag 17. februar kl. 13.00-19.00 er det såkalt kontordag på Rådhuset i Ullensaker. Da kan innbyggere og grupper med særskilte interesser stille spørsmål om planforslaget til kommunen og Nye veier. Møtene vil ha en varighet på 25 minutter, og man må booke tid for møtet på forhånd. Dette gjør du her.  Det vil ikke bli ført referater fra disse møtene. Innspill og merknader til planforslaget må sendes inn skriftlig, og blir da dokumentert.


Publisert: 14.02.2022 13:55
Sist endret: 15.02.2022 12:31