Mange ukrainske barn har flyktet til ulike land i Europa, men digitale plattformer gjør det mulig å følge undervisning og holde kontakt med lærere og klassekamerater hjemmefra. Ullensaker kommune har gitt bort 37 PC-er som nå skal brukes av ukrainske barn som bor midlertidig på UDI sitt mottak på Thon Hotel Gardermoen. Ideen og initiativet kom fra Ukrainsk forening Øst-Norge.

Ordfører Eyvind J. Schumacher og Kateryna Savchenko fra Ukrainsk Forening Øst-Norge

- Mange lærere fortsetter å undervise klassene sine digitalt, selv om både de og elevene har måttet flykte fra Ukraina. Ved hjelp av PC-ene som Ullensaker kommune gir bort, kan barna her på mottaket følge undervisning og gjøre skolearbeid. Dette er veldig verdifullt for dem, forteller Kateryna Savchenko. Hun er engasjert Ukrainsk Forening Øst-Norge og dessuten jobber frivillig på et av de to mottakene UDI har opprettet på Gardermoen.

Vil tilbake til Ukraina

Da ordfører og ansatte i Ullensaker kommune leverte PC-ene til mottaket på Gardermoen torsdag, fikk vi høre fra flere mødre hvor viktig PC-ene er for barna deres.

- Vi er mange som vil tilbake til Ukraina så fort som mulig. Derfor ønsker vi at barna våre får fortsette å følge skoleløpet sitt, forteller Natalia, som har barn på åtte og 13 år. Yana, som har et barn på 10 år, forteller at undervisningen de kommende ukene er spesielt viktig, slik at barna får fullført skoleåret og får sluttkarakterer.

Ordfører Eyvind J. Schumacher i samtale med Natalia og Yana fra Ukraina.

- Det betyr mye for barna våre å holde kontakten med klassen og læreren, forteller Natalia. Hun viser oss bilde av et stolt barn som holder opp det fargerike resultatet av kunstoppgaven.

Ordfører Eyvind J. Schumacher sier det var en selvfølge for kommunen å stille opp med PCer som var til overs, og skryter av initiativet fra Ukrainsk forening Øst-Norge. Kunst- og håndverksoppgave fra læreren - et bilde som er delt med resten av klassen som er spredd over Europa.

- Det som Ukrainsk Forening Øst-Norge og frivillige aktører over hele landet nå gjør for flyktninger fra Ukraina er helt uvurderlig. Frivillig innsats blir viktig også når 220 flyktninger etter hvert blir bosatt her i kommunen og skal integreres i skoler, barnehager, jobb og hverdagslivet i Ullensaker, sier ordføreren.


Publisert: 08.04.2022 15:17
Sist endret: 22.12.2022 12:36