Vegen blir stengt både for myke trafikanter og kjørende. Skissen under viser hvilken veg som kan benyttes istedenfor. Vi beklager ulempene dette medfører.

Les mer om omkjøringsvegen her.

stenging Gamle Trondheimsveg aug.-nov. 2022


Publisert: 06.07.2022 08:56
Sist endret: 12.09.2022 12:18