Dette er et lavterskeltilbud, det betyr at du ikke trenger noen henvisning for å få hjelp. “Sammen om Mestring” er et tilbud til innbyggere over 16 år som opplever begynnende eller lette utfordringer knyttet til psykisk helse eller avhengighet. Høsten 2019 gjennomførte vi en undersøkelse blant ansatte, organisasjoner og fastleger i kommunen for å se på behovet for et slikt tilbud. Resultatet viste tydelig at Ullensaker har et behov for raskere hjelp til mennesker med lettere plager. Altså på et lavere nivå enn det vi har hatt å tilby til nå.

I praksis tilbyr denne tjenesten tilgang på verktøy som kan bidra til en selv kan ta tak i egne utfordringer og finne løsninger. Videre består det i veiledning og gruppetimer.

"Vi står sterkere sammen i møte med livsutfordringer"

Les mer om tilbudet her


Publisert: 01.10.2021 15:18
Sist endret: 01.10.2021 15:20