Innhold

Representanter fra alle barne- og ungdomsskolene i Ullensaker hadde på forhånd arbeidet med oppgaver ute på sine skoler. Representantene fra Borgen skole, Jessheim skole og ressurssenter, Nordkisa skole og Gystadmarka ungdomsskole holdt innlegg fra talestolen.

Under møtet arbeidet representantene fra BUK og KST med et gruppearbeid. To av skolene hadde lansert alternative fordelingsmodeller og argumenterte for disse. Saken ble avsluttet med avstemming. Vedtatt fordelingsmodell finnes i møtekalenderen.

Ordføreren åpnet også for spørsmål fra salen, og engasjerte elever spurte om både fravær ved skolestreik, lekser og sidemål.


Publisert: 21.03.2019 10:38:25
Sist endret: 21.03.2019 10:38