Innhold

Ullensaker kommune fakturer sine innbyggere for kommunale eiendomsgebyr(kommunale avgifter) 2 ganger i året.

Dersom du lurer på noe rundt dette kan du lese mer på informasjonssiden om de kommunale eiendomsgebyrene

Det du som innbygger betaler for er vann, avløp, renovasjon og feiertjenester. 

Prisen på disse tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at vi ikke krever mer i betaling enn hva det faktisk koster å tilby tjenesten.   

Fakturaen kommer ut i august måned og i februar med forfall 14 dager frem i tid. Forfall er 20.september og 20.mars

Dersom du får inkassovarsel selv om du har betalt fakturaen så er det fordi du har betalt etter forfall.  

Inkassovarsel sendes ut inkassovarsel ca 20 dager etter forfall. 


Publisert: 05.03.2019 15:17:21
Sist endret: 24.02.2021 15:37