Kommunen blir nå en del av et nettverk med i underkant av 50 kommuner som alle jobber for bedre alkovett, noe ordfører Tom Staahle trekker frem som viktig.

-Vi har stor tro på at vi alle tjener på å samordne innsatsen. Nå jobber vi mot samme mål som en rekke andre kommuner: For godt alkovett. Det handler om å tenke over om man skal drikke, og når man skal stoppe, sier ordfører Tom Staahle.

Retter oppmerksomheten mot barn, ferie og alkohol

Kari Randen, daglig leder i alkovettorganisasjonen, forklarer at alkovett ikke handler om å korke flaska.

- Det handler om å ha et gjennomtenkt forhold til egen alkoholbruk. Vi kjenner alle noen som sliter, og mange har fått merke at alkohol også kan ha en trist eller vond side. AV-OG-TIL jobber derfor spesielt med situasjoner der alkohol kan være til skade eller ulempe for andre eller for egen helse, forklarer Randen.

Ett eksempel er barn, ferie og alkohol, som de neste ukene vil være spesielt aktuelt.

- Tall fra Folkehelseinstituttet viser at i underkant av 1 av 10 barn vokser opp i familier der en mor eller far har et problematisk alkoholforbruk. For disse barna kan sommeren være en vanskelig periode. Da er det viktig at vi alle følger med, og tar vare på de barna som ikke har det greit hjemme, sier Randen.

- Får tilgang til nyttige verktøy

AV-OG-TIL er en organisasjon som jobber for bedre alkovett i befolkningen. At vi har signert avtale med organisasjonen betyr at vi vil bidra med lokale vinklinger i nasjonale kampanjer om alkohol.

SLT-koordinator Lieneke de Laat blir kommunens AV-OG-TIL-koordinator, og vil lede arbeidet lokalt.

- Gjennom dette samarbeidet får vi tilgang på en del verktøy og tiltak som vi ikke ville hatt mulighet til å utvikle alene. Totalt sett gjør det at innbyggerne i Ullensaker kan få god og kvalitetssikret informasjon når det kommer til alkohol, sier de Laat.

Randen sier arbeidet kommunen skal ta tak i er viktig.

- Det handler om å møte folk der de er, noe kommunene i aller høyeste grad gjør. Derfor er jeg utrolig takknemlig for avtalen Ullensaker nå skal signere med AV-OG-TIL, konstaterer Randen.


Publisert: 22.06.2017 10:06
Sist endret: 17.01.2023 12:20