Veteranplan for kommunene på Øvre Romerike

Etter vedtak i Øvre Romerike Utvikling 20.10.17 (saksnr. 54/17) er kommunene i Gardermo-regionen i gang med å utarbeide en interkommunal veteranplan. Frist for innspill er 27.05.18.

Veteranplan for kommunene på Øvre Romerike

Arbeidet baserer seg på veileder utarbeidet av Forsvaret. Tema som vil bli belyst i planen er:

  • Heder og anerkjennelse
  • Oppfølging og omsorg
  • Ivaretakelse av familien
  • Benytte veteraners kompetanse
  • Møteplasser for veteraner

I denne sammenheng ønsker vi innspill fra veteraner i Gardermo-regionen – hva er veteraners behov og ønsker, og hva kan veteraner i vår region bidra med? Ettersom det også kan være lokale variasjoner, vil vi gjerne ha innspill fra veteraner bosatt i alle kommunene (Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Nes og Ullensaker).

Frist for innspill er 27.05.18.