KARTTJENESTER

Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Under Ullensaker kommune finner du kommuneplan og reguleringsplaner, kretskart og temakart. Du kan søke på adresser, steder og eiendommer over hele landet. og enkelt få beregnet kjøreruter med trinn-for-trinn-instrukser for hvordan du kommer deg dit.

Kommunekart-app kan også lastes ned for mobil og nettbrett.

Grunnkart 

Selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF-format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging m.m.

Vann- og avløpskart

Bestilling av VA-data tas imot på epost: VA.kartdata@ullensaker.kommune.no

Vi trenger Gnr/Bnr og adresse for eiendommen det gjelder. Størrelse på område og hvilket format dataene skal leveres på (PDF, SOSI etc.) må også oppgis.

Ved søknader eller meldinger om byggetiltak og deling/grensejustering av eiendom skal tiltaket tegnes inn på kart. Det skal dokumenteres at berørte naboer er varslet og om søknaden/meldingen er i samsvar med gjeldende arealplan eller ikke. Til denne dokumentasjonen trenger du et situasjonskart med plan- og naboopplysninger som ikke er eldre enn ett år.

Planarkivet er en oversikt over arealplaner i Ullensaker kommune, som kommuneplan, reguleringsplaner, mm. Her vises både gjeldende planer og planer under arbeid. Du finner opplysninger om planens status i planprosessen, samt aktuelle plandokumenter som bestemmelser og plankart.

TEMAKART