Innhold

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for sykdommer i hjernen som kan føre til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, personlighetsforandringer og adferdsendringer. Utfordringene i hverdagen kan være av praktisk, fysisk og/eller sosial art.

Demenskoordinator og demensrådgiver

Ullensaker kommune har demenskoordinator og demensrådgiver som du kan kontakte om demens. De tilbyr hjemmebesøk, individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og møteplass for yngre personer med demens. De har også oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen og samarbeider blant annet med hjemmetjenesten, institusjonene, tildelingsenheten, dagsentrene, fastlegen.

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens våren 2023

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen.

Tid: 24. januar, 21. februar, 21. mars, 25. april, 23. mai

kl. 13.00 - 15.00

Sted: Kløfta bo- og aktivitetssenter, Hellenveien 10, 2040 Kløfta. 

Påmelding:

Demenskoordinator, Grethe Sveum, telefon: 91368936, e-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no eller

Demensrådgiver, Hanne Møller Lerdahl, telefon: 909 80 382,

e-post: hanne.moller.lerdahl@ullensaker.kommune.no

Velkommen!

 

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 07.02.2023 11:05