Innhold

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for sykdommer i hjernen som kan føre til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, personlighetsforandringer og adferdsendringer. Utfordringene i hverdagen kan være av praktisk, fysisk og/eller sosial art.

Hvem kan få hjelp?

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Vårt demensteamet kan hjelpe deg

Demensteamet i Ullensaker kommune består av to demenskoordinatorer. Å kontakte oss er uforpliktende og gratis.

Demenskoordinatorene tilbyr:

  • hjemmebesøk med kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørende
  • kartlegging av behov for hjelp
  • samtalegrupper for pårørende til personer med demens
  • pårørendeskole for pårørende til personer med demens
  • møteplass for personer med demens
Kontakt oss

Demenskoordinator Grethe Sveum

Telefon: 913 68 936

E-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no

Demenskoordinator Bodil Øvrum

Telefon: 457 21 949

E-post: bodil.ovrum@ullensaker.kommune.no 

Aktiviteter og arrangementer for pasienter og pårørende 

Samtalegruppe for pårørende til personer med demes (gratis) - høsten 2024

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen. Vi holder samtalegrupper både på Kløfta og Jessheim.

Tid

Jessheim

27. august, 1. oktober, 5. november og 3. desember 2024. Kl. 18.00 til 19.30.

Kløfta

27. august, 1. og 5. oktober, 3. desember 2024. Kl. 13.00 til 14.30.

Sted

Jessheim

Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, Jessheim.

Kløfta

Kløfta bo- og aktivitetssenter, Hellenvegen 10.

Påmelding

Demenskoordinator Grethe Sveum

Telefon: 913 68 936

E-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no

Demenskoordinator Bodil Øvrum

Telefon: 457 21 949

E-post: bodil.ovrum@ullensaker.kommune.no 

Gratis pårørendeskole i Ullensaker kommune - høst 2024

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området.

Tid

Kurset holdes over fire samlinger fra kl. 18.00 til 21.00 følgende datoer: 4., 11., 18, og 25. september.

Sted

Kommunestyresalen, Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, Jessheim.

Påmelding - påmeldingsfrist 3. september

Demenskoordinator Grethe Sveum

Telefon: 913 68 936

E-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no

Demenskoordinator Bodil Øvrum

Telefon: 457 21 949

E-post: bodil.ovrum@ullensaker.kommune.no 

Møteplassen - for hjemmeboende personer med demens

På møteplassen har vi faglig og sosialt samvær, enkel trim og en matbit. Møteplassen er for personer som bor hjemme og som ønsker mer informasjon om egen sykdom og hvordan mestre hverdagen.

Tid

Onsdager mellom kl. 10.30 - 12.30.

Sted

Lykkebo på Jessheim

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator Grethe Sveum

Telefon: 913 68 936

E-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no

Demenskoordinator Bodil Øvrum

Telefon: 457 21 949

E-post: bodil.ovrum@ullensaker.kommune.no 

Ullensaker demensforening

Ullensaker demensforening

Demenskor i regi av Ullensaker demensforening

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 18.07.2024 08:42