Innhold

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for sykdommer i hjernen som kan føre til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, personlighetsforandringer og adferdsendringer. Utfordringene i hverdagen kan være av praktisk, fysisk og/eller sosial art.

Demenskoordinator og demensrådgiver

Ullensaker kommune har demenskoordinator og demensrådgiver som du kan kontakte om demens. De tilbyr hjemmebesøk, individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og møteplass for yngre personer med demens. De har også oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen og samarbeider blant annet med hjemmetjenesten, institusjonene, tildelingsenheten, dagsentrene, fastlegen.

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens høsten 2022

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen.

Høsten 2022

30. august, 27. september, 18. oktober og 22. november.

Tid: kl. 18.00-19.30

Sted: Kafeen, Gjestad bo- og aktivitetssenter, Ringveien 73, 2066 Jessheim. 

Påmelding:

Demenskoordinator, Grethe Sveum, telefon: 91368936, e-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no eller

Demensrådgiver, Hanne Møller Lerdahl, telefon: 909 80 382,

e-post: hanne.moller.lerdahl@ullensaker.kommune.no

Velkommen!

Pårørendeskolen - kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset holdes over 4 samlinger.

Dato for samlingene høsten 2022:

  • 28. september
  • 5. oktober
  • 12. oktober
  • 26. oktober

Tid: kl. 18.00-21.00

Sted: Kommunestyresalen, Ullensaker Rådhus (med forbehold om endring). Furusetgata 12, 2066 Jessheim.

Tilbudet er gratis. 

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Hanne Møller Lerdahl, demensrådgiver, telefon: 909 80 382 eller

Grethe Sveum, demenskoordinator, telefon: 913 68 936  

Påmelding innen 24. september (– først til mølla).

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator: Grethe Sveum, demenskoordinator, telefon: 913 68 936, e-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no

Demensrådgiver: Hanne Møller Lerdahl, demensrådgiver, telefon: 909 80 382, e-post: hanne.moller.lerdahl@ullensaker.kommune.no

Ullensaker kommune, Tildelingsenheten

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 08.09.2022 10:49