Innhold

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for sykdommer i hjernen som kan føre til hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, personlighetsforandringer og adferdsendringer. Utfordringene i hverdagen kan være av praktisk, fysisk og/eller sosial art.

Demenskoordinator og demensrådgiver

Ullensaker kommune har demenskoordinatorer og demensrådgiver som du kan kontakte om demens. De tilbyr hjemmebesøk, individuelle samtaler, samtalegrupper, pårørendeskole og møteplass for yngre personer med demens. De har også oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen og samarbeider blant annet med hjemmetjenesten, institusjonene, tildelingsenheten, dagsentrene, fastlegen.

Hvem kan få hjelp

  • Personer med mistanke om demenssykdom som har behov for demensutredning.
  • Personer med demens som har behov for oppfølging etter å ha fått en demensdiagnose.
  • Pårørende til personer med demens som har behov for veiledning/oppfølging.

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens høsten 2023

Forskning viser at informasjon, kunnskap og det å kunne dele erfaringer med andre i lignende situasjoner gjør det enklere for pårørende å takle hverdagen.

Tid: 29. august, 26. september, 24. oktober, 28. november

Vi gjennomfører samtalegrupper på Kløfta og Jessheim. Deltakelse er gratis. 

Kløfta: Kløfta bo- og aktivitetssenter, Hellenveien 10, 2040 Kløfta. Kl. 13.30 - 15.00

Jessheim: Rådhuset, Furusetgata 12, Kl 18.00 - 19.30

Påmelding:

Demenskoordinator, Grethe Sveum, telefon: 91368936, e-post: grethe.sveum@ullensaker.kommune.no eller

Demenskoordinator, Bodil Øvrum, telefon: 457 21 949,

e-post: bodil.ovrum@ullensaker.kommune.no 

Velkommen!

 

Møteplassen for personer med demens har sommerferie fra 28. juni til 16. august 2023 

På møteplassen har vi faglig og sosialt samvær, enkel trim og en matbit. Vi møtes på Jessheim onsdager mellom kl 10-13.

Er du mellom 50-75 år, har en demensdiagnose, bor hjemme og kunne tenke deg å høre mer om Møteplassen så ta kontakt med demensrådgiver Hanne mob: 909 80 382 eller demenskoordinator Grethe mob: 9130680936 for en prat.

Pårørendeskolen i Ullensaker kommune - høst 2023

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon. Du vil også treffe fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset holdes over 4 samlinger fra kl. 18:00 til 21:00 på følgende datoer: 20. og 27. september, 4. og 11. oktober.

Sted: Kommunestyresalen, Ullensaker rådhus, Furusethgata 12, Jessheim.                         

Tilbudet er gratis.

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:

Demenskoordinator Bodil Øvrum, telefon: 457 21 949

eller

Demenskoordinator Grethe Sveum, telefon:913 68 936  

Påmelding innen 18. september (– først til mølla).

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Relevante nettsider

Aktuelle lover


Publisert: 21.09.2016 12:48:13
Sist endret: 13.09.2023 09:33